លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវី ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូលលើកម្រងសំណួរសម្រាប់វាយតម្លៃសមាជិកភាពកម្ពុជា

នៅថ្ងៃពុធ ទី០៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ លោកមេធាវី ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា អគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានចូលរួមប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូលលើកម្រងសំណួរសម្រាប់វាយតម្លៃសមាជិកភាពកម្ពុជាពី 

 "វេទិការសកល ស្តីពីតម្លាភាព និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៍មាន ដើម្បីគោលបំណងពន្ធ(Global Forum)" ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៧-២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។1234