សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ចំពោះសិស្សមេធាវីជំនាន់ទី ១៦

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សមេធាវីជំនាន់ទី១៦ ឲ្យបានជ្រាបថា ៖

ការប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី​ ចំពោះសិស្សមេធាវីជំនាន់ទី ១៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី០៥ ទី០៦ ទី០៧ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារដូចលិខិតភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម៖

១-សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តនីតិវិធីប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ចំពោះសិស្សមេធាវីមេធាវីជំនាន់ទី១៦

២-បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ចំពោះសិស្សមេធាវីមេធាវីជំនាន់ទី១៦

៣-បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ចំពោះសិស្សមេធាវីមេធាវីជំនាន់ទី១៦ លើវិញ្ញាសាសរសេរ

៤-បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ចំពោះសិស្សមេធាវីមេធាវីជំនាន់ទី១៦ លើផ្ទាល់មាត់

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម សិស្សមេធាវីទាំងអស់ ជ្រាបជាព័ត៌មាន ។​

សូមអរគុណ !

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001