បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-មហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៏

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 យូ ប៊ុនឡេង ប្រុស 1958-04-07 ប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ជួន ស៊ុនឡេង ប្រុស 1947-02-13 អនុប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
3 ចែម វេយ្យរិទ្ធិ ស្រី 1957-05-04 អនុប្រធាន  
4 សេង ស៊ីវុត្ថា ប្រុស 1963-03-05 អនុប្រធាន មើលលេខទូរស័ព្ទ
5 អ៊ីង សារុន ប្រុស 1951-12-28 ចៅក្រម  
6 សំរិទ្ធិ សុផល ប្រុស 1950-08-25 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
7 ធូ មណី ប្រុស 1963-05-01 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
8 អ៊ុំ សារិទ្ធ ប្រុស 1947-01-13 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
9 ងួន អ៊ីម ប្រុស 1952-03-07 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
10 ប៉ាក ច័ន្ទសំបូរ ប្រុស 1969-03-10 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
11 ញូង ធុល ប្រុស 1970-01-25 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
12 ឃុន លាងម៉េង ប្រុស 1972-01-09 ចៅក្រម  
13 ប្លង់ សំណាង ប្រុស 1980-01-08 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
14 យន់ ណារ៉ុង ប្រុស 1969-12-30 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
15 ចាន់ ម៉ាឌីណា ស្រី 1966-05-20 ចៅក្រម  
16 ចាយ ច័ន្ទតារាវណ្ណ ប្រុស 1975-02-02 ចៅក្រម  
17 តាំង ស៊ុនឡាយ ប្រុស 1971-07-07 ចៅក្រម  
18 ប៉ុល សំអឿន ប្រុស 1971-09-10 ចៅក្រម  
19 អ៊ុក សាវុធ ប្រុស 1964-01-01 អគ្គព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
20 ស៊ិន រិទ្ធ ប្រុស 1968-02-01 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង  
21 ស្វាយ សំណាង ប្រុស 1968-01-05 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង មើលលេខទូរស័ព្ទ
22 ទិត សុទ្ធី ប្រុស 1949-10-20 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង  
23 ប៉ាន់ គឹមលាន ប្រុស 1954-03-02 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
24 ហ៊ាន រិទ្ធ ប្រុស 1969-09-11 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
25 អ៊ឹម សុផាន ប្រុស 1968-04-06 ព្រះរាជអជ្ញា មើលលេខទូរស័ព្ទ
26 ង៉ែត សារ៉ាត ប្រុស 1962-04-13 ព្រះរាជអជ្ញា  
27 ជា នល់ ប្រុស 1951-04-09 ព្រះរាជអជ្ញា  
28 តាន់ សេណារ៉ុង ប្រុស 1965-05-06 ព្រះរាជអជ្ញា  
29 សរ យសថាវរៈ ប្រុស 1964-01-12 ព្រះរាជអជ្ញា  

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top