ចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ទៀង សុថា ប្រុស 1969-02-10 ប្រធាន 016 887 327
2 គឹម លុយ ស្រី 1980-08-01 អនុប្រធាន 016 636 351
3 គង់ តារាឆាត ប្រុស 1975-02-17 ចៅក្រម 012 313 420
4 ទី សំណាង ប្រុស 1979-11-21 ចៅក្រម 012 673 360-016 756 663
5 សាន សុផាត ប្រុស 1973-05-04 ចៅក្រម  
6 ហេង ចន្ទស៊ីបូរិន ប្រុស 1980-12-13 ចៅក្រម  
7 ពេញ វិបុល ប្រុស 1957-05-02 ព្រះរាជអជ្ញា 012 355 630-011 966 896
8 អ៊ូ ផាត ប្រុស 1955-03-12 ព្រះរាជអជ្ញារង 016 555 926
9 ឯក ស៊ុនរស្មី ប្រុស 1970-07-21 ព្រះរាជអជ្ញារង  

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top