សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់(SINOVAC) នៅទីស្នាក់ការគណៈ មេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់(SINOVAC) នៅទីស្នាក់ការគណៈ មេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 SKM 654e21050613330 Page 1

 SKM 654e21050613330 Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top