កម្មវិធី ៣ សំណួរនេះ ត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវី

កម្មវិធី ៣ សំណួរនេះ ត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវី ដោយមាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ភ និងផ្សព្វផ្សាយ ជាសេនាធិការទទួលបន្ទុករៀបចំ

ផលិត ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនសាធារណៈជនដោយបានរៀបចំជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ចំនួន ០៣ សំណួរ ដែលជាសំណួរសាមញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយឱ្យវាគ្មិនដែលជាមេធាវីមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ ផ្តល់ចម្លើយខ្លីៗ សាមញ្ញៗ ហើយមានន័យគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសាធារណៈជនងាយយល់។

នេះជាវីដេអូទី២ នៃកម្មវិធី ៣ សំណួរ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង “កំជាប់ពាក្យ” ដោយមានវត្តមានរបស់កញ្ញាមេធាវី ធីម សុភាព សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្វើជាវាគ្មិន ហើយសំណួរទាំង ៣ នោះរួមមាន៖ (១). តើកំជាប់ពាក្យមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? (២). តើកំជាប់ពាក្យ ជាលក្ខខណ្ឌដាច់ខានមុនរៀបអាពាហ៍ពីពាហ៍ដែរឬទេ? និង (៣).តើកំជាប់ពាក្យអាចត្រូវរំលាយបានយ៉ាងដួចម្តេច?

តាមរយៈកម្មវីធី ៣ សំណួរនេះ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានជំនឿយ៉ាងមុតម៉ាំថាវីដេអូនេះនឹងចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនសាធារណៈជនបានយ៉ាងទូលំទូទាយ ហើយប្រសិនបើសាធារណជនដែលចម្ងល់ផ្នែកច្បាប់សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់គណៈមេធាវី។

abc master02

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top