គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមផ្តល់ជូននូវឯកសារណែនាំស្តីពី របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom សម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី២៦

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីថា មហាសន្និបាតលើកទី២៦ របស់គណៈមេធាវី ត្រូវរៀបចំឡើងចំនួន ០៣ ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៦

ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ មហាសន្និបាតនេះប្រារព្ធនៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ហើយ មហាសន្និបាតលើកទី២៦នេះត្រូវធ្វើតាមការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom Meeting។ (ប្រការ ៣ និងប្រការ ៤ នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩៦/សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី២២ កក្កដា ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃមហាសន្និបាតលើកទី២៦ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១០ ។

ហេតុដូច្នេះ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមផ្តល់ជូននូវឯកសារណែនាំស្តីពី របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom សម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី២៦ នៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា ដើម្បីជាមូលដ្ឋានដល់ សមាជិកគណៈមេធាវី ទាំងអស់ អាចចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតបានដោយរលូត។

បញ្ជាក់៖ ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់តែការចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៦ របស់គណៈមេធាវី តែប៉ុណ្ណោះ។
ប្រសិនសហភាតាមានចម្ងល់ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៩៩ ៥៥៥ / ០៧០ ៣៦ ៩៦ ៩៩។

ចុចតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារ

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

 howtousezoom Page 01

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top