សមាជិកគណៈកម្មកាព្រហ្មទណ្ឌនៃគណៈមេធាវីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការការពារស្របច្បាប់

កិច្ចសម្ភាសន៍ លោកមេធាវី យ៉ាងនី សុវាចា និង លោកមេធាវី ចាន់ ហឿន...
 
កិច្ចសម្ភាសន៍ លោកមេធាវី យ៉ាងនី សុវាចា និង លោកមេធាវី ចាន់ ហឿន
សមាជិកគណៈកម្មកាព្រហ្មទណ្ឌនៃគណៈមេធាវីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការការពារស្របច្បាប់
 

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top