សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សានៅសាលាបណ្តុះបណ្តាល គណៈមេធាវីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង (The Paris Bar)

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សានៅសាលាបណ្តុះបណ្តាលគណៈមេធាវីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង (The Paris Bar)

1 287566392 8073794642692447 4087924723385444060 n

2 288174241 8073794789359099 7383607523886240714 n

3 286907527 8073794646025780 7985914860686229932 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top