សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈមេធាវី ស្តីពីការដាក់អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសុខុមាលភាពមេធាវី

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈមេធាវី ស្តីពីការដាក់អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសុខុមាលភាពមេធាវី...

5 297344502 8298604200211489 9025201460568646680 n

6 297225009 8298604243544818 4698076461247853334 n

7 297127173 8298604433544799 8552281076462345903 n

8 297219989 8298604650211444 1570568250249629245 n

9 297227604 8298604550211454 4640831119965864673 n

10 297162617 8298604816878094 1253424304686258066 n

11 297352458 8298605010211408 703906706021775013 n

12 297252984 8298605170211392 8417281716053317252 n

 

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top