សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី និងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាការពារក្តីដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការអប់រំច្បាប់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី និងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាការពារក្តីដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការអប់រំច្បាប់ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN!

C1 425526066 902478405004715 8633813598479116466 n

C2 425524071 902480928337796 6046244530748555311 n

C3 425516494 902480641671158 8709521767938942466 n

C4 425511216 902480525004503 8046993401120963254 n

C5 425456498 902480548337834 6462578808288324132 n

C6 425512028 902480808337808 4012307312612091019 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top