ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផ្ទាល់នូវគម្រោង «មេធាវីដល់មូលដ្ឋាន» ដំបូង នៅខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផ្ទាល់នូវគម្រោង «មេធាវីដល់មូលដ្ឋាន» ដំបូង នៅខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top