សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់(Sinovac)ដូសទី២ ដល់មេធាវីនិង មេធាវីកម្មសិក្សា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់(Sinovac)ដូសទី២ ដល់មេធាវីនិង មេធាវីកម្មសិក្សា

 photo 2021 04 19 19a

 photo 2021 04 19 19a

 photo 2021 04 19 19a

 photo 2021 04 19 19a

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top