សេចក្តីសម្រេចស្តីពីបែបបទនៃការប្រឡងវិញ្ញាសាសរសេរសម្រាប់បេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីតាមមាត្រា ៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីបែបបទនៃការប្រឡងវិញ្ញាសាសរសេរសម្រាប់បេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីតាមមាត្រា ៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី

ទាញយកឯកសារ

344 Decision test32 Page 1

344 Decision test32 Page 1

344 Decision test32 Page 1

344 Decision test32 Page 1

344 Decision test32 Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top