ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ

ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងអនុក្រឹត្យលេខ១៦១ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

 Pages from 1845ក្រសួងយុត្តិធម៌2 2 Page 1

 Pages from 1845ក្រសួងយុត្តិធម៌2 2 Page 1

 Pages from 1845ក្រសួងយុត្តិធម៌2 2 Page 1

 Pages from 1845ក្រសួងយុត្តិធម៌2 2 Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top