សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរឈ្មោះក្រុមតេឡេក្រាមពី "ក្រុមផ្តល់ជំនួយដល់មេធាវីក្នុងរយៈពេលបិទខ្ទប់" ទៅជា "សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (BAKC)"

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១០០១/គម/២១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះក្រុមតេឡេក្រាមពី

"ក្រុមផ្តល់ជំនួយដល់មេធាវីក្នុងរយៈពេលបិទខ្ទប់" ទៅជា "សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (BAKC)"

ចុចតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារ

1001 inform telegram Page 1

1001 inform telegram Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top