សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កេីតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា(BAKC)

សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨៥ /សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការបង្កេីតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការ

របស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា(BAKC)


ចុចតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារ

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top