កិច្ចសម្ភាសឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវី ពាក់ព័ន្ធការងារអទិភាពរបស់គណៈមេធាវីក្រោយការបិទខ្ទប់ ដែលបានផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អប្សរា

កិច្ចសម្ភាសឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវី ពាក់ព័ន្ធការងារអទិភាពរបស់គណៈមេធាវីក្រោយការបិទខ្ទប់ ដែលបានផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អប្សរា

apsara 11

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top