សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមសេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨៥/សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


ចុចតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារ   ចុចតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារ(២៨៥)

SKM 654e21061106200 Page 1

SKM 654e21061106200 Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

285 telegram group Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top