សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើតេសិ៍រកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំពោះអ្នកចូលរួមមហាសន្និបាតនិងការបោះឆ្នោត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើតេសិ៍រកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំពោះអ្នកចូលរួមមហាសន្និបាតនិងការបោះឆ្នោត

 2256 info

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top