កម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌ និងការជំនុំជម្រះក្តី

 កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី តែ ចំណាន សមាជិកគណៈកម្មការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់...

 
កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី តែ ចំណាន សមាជិកគណៈកម្មការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌ និងការជំនុំជម្រះក្តី
 
 

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top