កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី ហំ ភា អនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការការងាររបស់ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម

កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី ហំ ភា អនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការការងាររបស់គណៈមេធាវី...

កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី ហំ ភា អនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការការងាររបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top