សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការអនុវត្តគម្រោង “មេធាវីដល់មូលដ្ឋាន” របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការអនុវត្តគម្រោង “មេធាវីដល់មូលដ្ឋាន” របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN!

D1 448257039 977839277468627 5972069757699398045 n

D2 448235016 977839287468626 369870922010020595 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top