សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំ សម្របសម្រួល និងតែងតាំងគ្រូបង្គោលនៃគម្រោងមេធាវីដល់មូលដ្ឋាន របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំ សម្របសម្រួល និងតែងតាំងគ្រូបង្គោលនៃគម្រោងមេធាវីដល់មូលដ្ឋាន របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ⏬ JOIN!

E1 448188749 977844104134811 8409873605009858947 n

E2 447898481 977844090801479 5841133809550346123 n

E3 448019065 977844120801476 6339029503004520664 n

E4 448026589 977844164134805 448587319102689291 n

E5 448021071 977844180801470 8593931141622715770 n

E6 448017379 977844197468135 7502762365733705741 n

E6 448017379 977844197468135 7502762365733705741 n

E7 448098258 977844240801464 9085965979711039015 n

E8 448161581 977844254134796 7613331283077634666 n

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top