ការបបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការចំពោះមេធាវីចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីតាមមាត្រា៣២

នាថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៧:០០ នាទីព្រឹក គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការចំពោះការចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី តាមមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី វគ្គទី២

Read more...

លិខិតអញ្ជើញចូលរួមបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការលើមុខវិជ្ជាសេសសល់

អញ្ជើញ លោក លោកស្រី និងកញ្ញមេធាវី ដែលចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈតាមមាត្រា៣២ នៃច្បាប់លក្ខន្តិកៈមេ​ធា​វី (ក្រុម២ ដូចភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះជូនជាមួយ) ចូលរួមបញ្ចប់វគ្គសុក្រឹតការ​លើ​មុខវិជ្ជា​

Read more...

សេចក្ដីជូនដំណឹងពិធីផ្ទេរតំណែង

សេចក្ដីជូនដំណឹងពិធីផ្ទេរតំណែង ប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១០ ជូនប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១១ ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ សម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ដល់សិស្សមេធាវីជំនាន់ទី១៣

Read more...

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីមរណភាព

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ដោយទទួលពត៌មានថាកញ្ញាមេធាវី ម៉ៅ សំវុទ្ធារី អត្តលេខ ១៧៩ លោកមេធាវី ម៉ៅ សុជាតា អត្តលេខ ៨៣០

Read more...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “សិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការ”

នាថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជាបានសហការ​ជាមួយសមាគម ហង់រី កាពីតង់ កម្ពុជា ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតបារាំង

Read more...