សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសសភាពគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា (BAKC)

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៦៤ /សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការ

តែងតាំងសមាសសភាពគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា (BAKC)

ចុចតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារ

364 telegram group committee Page 1

364 telegram group committee Page 1

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top